Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

Dit is een privacyverklaring van Extreme Sports Academy gevestigd te Tilburg en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 64057674. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

  1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:

(a) als het lid zich inschrijft voor een wedstrijd en/of evenement/activiteit

(b) als het lid onze website/facebook bezoekt

(c) als er een lidmaatschap word aangevraagd via onze website/papieren inschrijfformulier

(d) als het lid contact met ons opneemt d.m.v. E-mail en/of telefoon en overige contactmomenten

 

1.2 Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens:

(a) naam, adres, e-mailadres, geboortedatum, telefoonnr., leeftijd, geslacht, IBAN

(b) lidmaatschapsnummer

(c) evt. gezondheid meldingen die door het lid zelf worden doorgegeven

1.3 Wij kunnen deze gegevens gebruiken om (het doel):

(a) lidmaatschap te effectueren

(b) doorgegeven wijzigingen in het lidmaatschap te verwerken

(c) e-mail berichten te versturen vanuit ledenadministratie, secretariaat en bestuur

(d) optimalisatie website/facebook

(e) verbetering van onze dienstverlening

 

  1. INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR

2.1 U kunt contact opnemen met Extreme Sports Academy tel. Nummer 06-40810303, email: info@extremesportsacademy.nl voor:

(a) meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;

(b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;

(c) inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;

(d) correctie, beperking, wissing of overdracht van uw gegevens;

(e) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Extreme Sports Academy.

 

  1. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring

genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen

treffen om uw gegevens te beveiligen.

 

  1. DERDEN

4.1 Wij verstrekken uw gegevens aan de volgende derden:

(a) SAenF boekhouding

(b) EPASS online (onze ledenadministratie pakket)

 

4.2 Wij kunnen foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op onze

accommodatie publiceren op onze website, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar

aantekent (zie onder 2).

4.3 VIDEO/CAMERABEWAKING:

Wij maken gebruik van camerabewaking ter beveiliging van ons pand en materiaal. De beelden worden NIET actief uitgekeken en er worden ook geen geluidsopnames gemaakt. Er worden pas geluidsopnames gemaakt als elk lid/trainer uit het pand is ten behoeve van inbraakpreventie. Pas bij een daadwerkelijk incident (overtredingen/misdrijven) kunnen er beelden worden veiliggesteld.

 

  1. BEWAREN VAN UW GEGEVENS

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de

verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

 

  1. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

6.1 Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan

om deze privacy verklaring regelmatig te blijven raadplegen